گوشواره دایره

80,000 تومان

گوشواره دایره برای ست کردن با انگشتر و گردنبندش