محدثه ضیایی
طراح و صاحب برند آویز

لیسانس طراحی صنعتی
سازنده طلا و جواهرات دست ساز